Čierne zátišie

Igor Ďurišin

Igor Ďurišin - Čierne zátišie
koláž v linoryte, 1977