Zavraždený špiceľ

Igor Ďurišin

Igor Ďurišin - Zavraždený špiceľ
koláž v linoryte, 1977