Odhalenie

Igor Ďurišin

Igor Ďurišin - Odhalenie
Koláž v linoryte, 1977