Mojou zbraňou je ceruzka

Igor Ďurišin

Igor Ďurišin - Mojou zbraňou je ceruzka
Koláž v linoryte, 1994