Čierna diera

Viktória Jehlárová

Viktória Jehlárová - Čierna diera
Od kial sme prišli a kam sme sa dostali? Čím sme boli a kde, už veľmi dávno, že nevieme, ktoré kríže postavili tí správny? Či tí ktorí nám mali dávať dych nám ho brali a obrástli našu slobodu..