Pre Jana a Martinu

Eta Horáčková

Eta Horáčková - Pre Jana a Martinu
Nekreslilo sa mi ľahko, pretože ten smútok je nekonečný pre ich rodičov. Nechcem, aby ostal nevyšetrený a nepotrestaný. Tento anjel, aj keď je ranený, chce vzlietnuť a to je pre Slovensko nádej. Takto to cítim ja a celá moja rodina. Eta Horáčková