nekonečne opakujúca sa dilema ľudstva

Katka Sláviková

Katka Sláviková - nekonečne opakujúca sa dilema ľudstva
Žiaľ často sa zabúda nato, že „všetko so všetkým súvisí“