BLESKOVÝKRIČNÍK

FOTOBEŽKA

FOTOBEŽKA - BLESKOVÝKRIČNÍK
Kresba ceruzkou, marec 2018, www.fotobezka.sk

ďaľšie diela

Maroš Kontroš - Fist  Štefan Hangácsi - 9.3.018 Juraj Dozsa - #MARCH2018 Juraj Dozsa - #MARCH2018