#MARCH2018

Juraj Dozsa

Juraj Dozsa - #MARCH2018
NOVEMBER 1989 = MARCH 2018 MARCH = is the third month of the year in both the Julian and Gregorian calendars. MAREC = tretí mesiac v roku MARCH = Walk along public roads in an organized procession as a form of protest. MARŠ = protest organizovaný formou pochodu

ďaľšie diela

Maroš Kontroš - Fist  FOTOBEŽKA - BLESKOVÝKRIČNÍK Štefan Hangácsi - 9.3.018 Juraj Dozsa - #MARCH2018